Wyróżnienia SITŻ HALS

Odznaczenie „Za wybitne zasługi dla SITŻ HALS”