Wydawnictwo SITŻ HALS

 

Żeglarstwo śródlądowe – manewrowanie jachtem żaglowym


Poradnik Instruktora Żeglarstwa


Komendy, polecenia, meldunki żeglarskie