Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków 2021

Zarząd SITŻ HALS zwołuje na dzień 5 grudnia 2021 r. pocz. godz. 10.30 (pierwszy termin) godz.11.00 (drugi termin) Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze SITŻ HALS. Obrady Zgromadzenia odbędą się w Warszawie w Ośrodku MOS-2 (WOZŻ) ul. Wał Miedzeszyński 397.
Zarząd SITZ HALS przypomina Członkom Stowarzyszenia o obowiązku opłacenia corocznych składek członkowskich.
Prezes SITZ HALS
Jerzy Durejko