SITZ HALS Podmiotem Upoważnionym

W dniu 03.06.2020 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki wpisało Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS na listę podmiotów upoważnionych do przeprowadzania egzaminów żeglarskich i motorowodnych.

Decyzja DSW-WSW.442.90.2020 z dnia 25 maja 2020 r. – żeglarz jachtowy

Decyzja DSW-WSW.442.91.2020 z dnia 25 maja 2020 r. – sternik motorowodny