Poradnik Instruktora Żeglarstwa

Poradnik instruktora żeglarstwa ma spełniać rolę pomocniczą dla organizatora oraz dla realizatora szkolenia żeglarskiego. W części pierwszej omawiane są najistotniejsze elementy teoretyczne dotyczące procesu szkolenia. W części drugiej omawiany jest, z przykładami, proces organizacji i realizacji szkolenia żeglarskiego. Część trzecia to prezentacja systemów szkolenia żeglarskiego i instruktorskiego Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS.

Jerzy Durejko, Agata Glac

Recenzje
Autorzy „Poradnika” przekazują czytelnikowi wiedzę dotyczącą przebiegu procesu szkolenia w żeglarstwie, opierając się na swoich wieloletnich doświadczeń w tej dziedzinie. W poszczególnych rozdziałach, w sposób zwarty i logiczny, przestawiają najważniejsze informacje przydatne instruktorowi w działalności szkoleniowej. Należy podkreślić, że na polskim rynku wydawniczym brakuje tego typu literatury, stąd też jest ona w pewnym sensie unikatowa. „Poradnik” w początkowej części zawiera informacje dotyczące rozwoju osobniczego człowieka, w połączeniu z możliwościami przyswajania wiedzy i umiejętności ruchowych. Daje to obraz, w jaki sposób należy realizować proces kształcenia ze względu na wiek osoby szkolonej – uważam te informacje za niezwykle cenne i przydatne w pracy instruktora żeglarstwa. W dalszej części recenzowanej książki autorzy przedstawiają informacje dotyczące: dydaktyki, organizacji szkolenia, przebiegu procesu nauczania oraz dokumentacji organizowanych kursów. W mojej opinii „Poradnik” może stanowić cenne źródło wiedzy potrzebnej instruktorowi żeglarstwa przy organizacji i prowadzeniu działalności szkoleniowej.

Dr Ryszard Błacha, IW PZŻ (AWF Wrocław)

Recenzowana pozycja porusza bardzo ważną problematykę w nauczaniu żeglarstwa i jest niezwykle istotną książką dla instruktorów. Podkreślam unikalność tej pozycji, a także znakomicie przekazaną wiedzę potrzebną do szkolenia. Autorzy wchodzą w pewnego rodzaju niszę wydawniczą, z jakże potrzebną wiedzą dla instruktorów żeglarstwa. Różnorodność treści ukazuje z jednej strony na złożony obraz relacji między dalece zróżnicowanymi procesami nauczania, a praktycznymi rozwiązaniami szkolenia żeglarskiego. Z drugiej strony jest dowodem na to, że obydwie te sfery trudno wtłoczyć w ramy istniejących stereotypów. Lektura całości pozwala poszerzyć wiedzę, ale i prowokuje do dyskusji. I to w mojej opinii jest największą zaletą recenzowanego Poradnika. Z pełnym przekonaniem polecam ten Poradnik wszystkim instruktorom żeglarstwa.

Dr Sławomir Neuhorn, IW PZŻ (AWF Warszawa)

 

Spis treści
Rozdział I      Rozwój osobniczy człowieka
1.1. Charakterystyka okresów życia człowieka
1.2. Okres późnego dzieciństwa
1.3. Dorastanie
1.4. Wczesna dorosłość
1.5. Średnia dorosłość
1.6. Późna dorosłość

Rozdział II      Dydaktyka
2.1. Podstawowe definicje
2.2. Zasady nauczania
2.3. Metody nauczania
2.3.1. Metody nauczania wiedzy
2.3.2. Wykład
2.3.3. Metody nauczania ruchu
2.4. Formy organizacji nauczania
2.5. Środki kształcenia
2.6. Kontrola
2.7. Ocena
2.8. Ogniwa procesu nauczania

Rozdział III      Organizacja szkolenia żeglarskiego
3.1. Formy szkolenia żeglarskiego
3.2. Etapy szkolenia żeglarskiego
3.3. Baza szkoleniowa
3.3.1. Jacht szkoleniowy
3.3.2. Port szkoleniowy
3.3.3. Akwen szkoleniowy
3.3.4. Sprzęt ratowniczy
3.3.5. Sala wykładowe
3.3.6. Zaplecze socjalne
3.3.7. Zaplecze techniczne
3.4. Kadra organizacyjna i szkoleniowa
3.4.1. Organizator szkolenia
3.4.2. Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego
3.4.3. Instruktor
3.4.4. Unifikacja instruktorska

Rozdział IV      Proces nauczania żeglarstwa
4.1. Nauczanie umiejętności żeglarskich
4.1.1. Systematyka umiejętności żeglarskich
4.1.2. Nauczanie czynności
4.1.3. Przykłady nauczania czynności
4.2. Nauczanie manewrów żeglarskich
4.2.1. Dobór żagli
4.2.2. Przykłady nauczania manewrów żeglarskich
4.3. Nauczanie kierowania załogą jachtu
4.4. Nauczanie wiedzy żeglarskiej
4.5. Czas szkolenia żeglarskiego
4.5.1. Dzień szkoleniowy
4.5.2. Czas szkolenia praktycznego
4.5.3. Liczba osób na jachcie
4.5.4. Czas szkolenia teoretycznego
4.5.5. Czas organizacyjny
4.5.6. Czas socjalny
4.6. Harmonogram szkolenia na patent żeglarza jachtowego
4.7. Inne harmonogramy szkolenia żeglarskiego

Rozdział V      Dokumentacja szkoleniowa
5.1. Dokumentacja organizacji szkolenia
5.2. Dokumentacja prowadzenia szkolenia
5.3. Dokumentacja sprawozdawcza
5.4. Dokumentacja ubezpieczeniowa
5.5. Odpowiedzialność prawna

Rozdział VI      Efektywność szkolenia
6.1. Organizacja szkolenia żeglarskiego
6.2. Realizacja szkolenia żeglarskiego