Poradnik Instruktora Żeglarstwa

Stowarzyszenie HALS wydało książkę autorstwa Jerzego Durejko i Agaty Glac „Poradnik instruktora żeglarstwa„. Książka recenzowana przez Ryszarda Błachę (AWF Wrocław) i Sławomira Neuhorna (AWF Warszawa) zawiera następujące rozdziały:

  •  Rozwój osobniczy człowieka
  • Podstawy Dydaktyki
  • Organizacja szkolenia żeglarskiego
  • Proces nauczania żeglarstwa
  • Dokumentacja szkoleniowa
  • Efektywność szkolenia żeglarskiego
  • Systemy szkolenia HALS (załączniki).

Poradnik instruktora żeglarstwa ma spełniać rolę pomocniczą dla organizatora oraz dla realizatora szkolenia żeglarskiego. W części pierwszej omawiane są najistotniejsze elementy teoretyczne dotyczące procesu szkolenia. W części drugiej omawiany jest, z przykładami, proces organizacji i realizacji szkolenia żeglarskiego. Część trzecia to prezentacja systemów szkolenia żeglarskiego i instruktorskiego Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS.

RECENZJE

Autorzy Poradnika przekazują czytelnikowi wiedzę dotyczącą przebiegu procesu szkolenia w żeglarstwie, opierając się na swoich wieloletnich doświadczeniach w tej dziedzinie. W poszczególnych rozdziałach w sposób zwarty i logiczny przestawiają najważniejsze informacje przydatne instruktorowi w działalności szkoleniowej. Należy podkreślić, że na polskim rynku wydawniczym brakuje tego typu literatury, stąd też jest ona w pewnym sensie unikatowa. Poradnik w początkowej części zawiera informacje dotyczące rozwoju osobniczego człowieka w połączeniu z możliwościami przyswajania wiedzy i umiejętności ruchowych. Daje to obraz w jaki sposób należy realizować proces kształcenia ze względu na wiek osoby szkolonej. Uważam te informacje za niezwykle cenne i przydatne w pracy instruktora żeglarstwa. W dalszej części recenzowanej książki autorzy przedstawiają informacje dotyczące: dydaktyki, organizacji szkolenia, przebiegu procesu nauczania oraz dokumentacji organizowanych kursów. W mojej opinii poradnik może stanowić cenne źródło wiedzy potrzebnej instruktorowi żeglarstwa przy organizacji i prowadzeniu działalności szkoleniowej.

Dr Ryszard Błacha

 

Recenzowana pozycja porusza bardzo ważną problematykę w nauczaniu żeglarstwa i jest niezwykle istotną książką dla instruktorów. Podkreślam unikalność tej pozycji a także znakomicie przekazaną wiedzę potrzebną do szkolenia. Autorzy wchodzą w pewnego rodzaju niszę wydawniczą z jakże potrzebną wiedzą dla instruktorów żeglarstwa. Różnorodność treści ukazuje z jednej strony złożony obraz relacji między dalece zróżnicowanymi procesami nauczania a praktycznymi rozwiązaniami szkolenia żeglarskiego. Z drugiej strony jest dowodem na to, że obydwie te sfery trudno wtłoczyć w ramy istniejących stereotypów. Lektura całości pozwala poszerzyć wiedzę, ale i prowokuje do dyskusji. I to w mojej opinii jest największą zaletą recenzowanego Poradnika. Z pełnym przekonaniem polecam go wszystkim instruktorom żeglarstwa.

Dr Sławomir Neuhorn