Odeszli na wieczną wachtę

Janusz Arszyłowicz

Urodzony w 1928 roku w Grodzisku Mazowieckim. Był wybitną osobowością o znakomitych umiejętnościach i bardzo dużej wiedzy żeglarskiej. Żeglarstwo uprawiał od 1950 roku. Najwyższy stopień żeglarski Jachtowego Kapitana Żeglugi Wielkiej uzyskał w 1962r. Członek Klubu Żeglarskiego „REJSY” od 1954 roku do chwili obecnej. Przez 16 lat Komandor tegoż Klubu. Uczestniczył w 49 rejsach morskich w tym w 42 rejsach pełnił funkcje kapitana. Za rejs na Spitsbergen uzyskał drugą nagrodę Rejs Roku. Instruktor żeglarstwa, wykształcił tysiące żeglarzy w bardzo trudnej sztuce morskiego żeglarstwa. Od ponad 45 lat egzaminował na stopnie kapitańskie w Polskim Związku Żeglarskim, będąc przez wiele kadencji przewodniczącym warszawskiego oddziału Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W latach 2005 – 2009 pełnił funkcje Przewodniczącego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZŻ. Wieloletni członek władz Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. W latach 1955-1963 współorganizator i wykładowca na kursach dla studentów Politechniki Warszawskiej. Zasłużony działacz PTTK.

Roman Bartkowiak

Jerzy Borowski

Absolwent AWF, dyrektor i trener SWOS. Wychowawca i trener wielu olimpijczyków, mistrzów świata i Europy. Jeden z inicjatorów wprowadzenia w Polsce klasy Cadet i Hornet. Vice Prezes PZŻ ds. sportu. Trener reprezentacji Polski na IO w Meksyku 1968 r (Acapulco) i IO w Monachium 1972 r (Kilonia). W latach 1980-92 trener koordynator PZŻ. Przez ponad 40 lat bardzo aktywnie uczestniczy w żeglarskiej działalności sportowej w Warszawie i na terenie całej Polski. Wybitna osobowość żeglarska. Znakomity trener, wychowawca i działacz. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, wojskowymi (uczestnik Powstania Warszawskiego), związkowymi i żeglarskimi. Członek honorowy PZŻ i WOZŻ. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Andrzej Borowy

Zbigniew Brenda

Zbigniew Chodnikiewicz

Żeglarstwo rozpoczął 1952 r. w Sekcji Żeglarskiej Związku Sportowego „Ogniwo” w Warszawie, pływając na Wiśle jachtem Hetka. Bardzo duże zainteresowanie żeglarstwem zaowocowało uzyskaniem w 1954 roku stopienia sternika III klasy (obecny Żeglarz Jachtowy), a w 1958 r. sternika jachtowego. Od początku lat 60-tych organizuje obozy żeglarskie i prowadzi szkolenia na stopień żeglarza jachtowego. W 1969 roku uzyskuje w Trzebieży patent Instruktora Żeglarstwa (nr 431). W latach 70-tych odbył szereg rejsów morskich uzyskując w 1977 roku patent sternika morskiego. Od 1976 roku członek Głównej Komisji Szkolenia PZŻ prowadząc w niej szkolenie instruktorskie. Przez ponad 40 lat bardzo aktywnie organizuje, prowadzi szkolenia i egzaminuje na stopnie żeglarskie i instruktorskie w WOZŻ i praktycznie w całej Polsce. Jest nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń żeglarzy i instruktorów. Wybitna osobowość żeglarska i instruktorska, znakomity pedagog. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i wyróżnieniami żeglarskimi. Autor podręczników instruktorskich. Jego „Poradnik Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego” jest od wielu lat podstawowym podręcznikiem szkolenia instruktorskiego. Posiada legitymację Instruktora Wykładowcy PZŻ z nr 1.

Jacek Czajewski

Urodzony w 1936 roku w Warszawie. Wybitna osobowość i autorytet żeglarski. Znakomita i obszerna wiedza z tematów żeglarskich. Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej, Instruktor Żeglarstwa PZŻ. Prowadził dziesiątki kursów i egzaminów żeglarskich. Wieloletni aktywny działacz klubów żeglarskich „Rejsy” i JK Politechniki Warszawskiej.Wieloletni członek Zarządu WOZŻ i członek Komisji Rewizyjnej WOZŻ. Członek Władz PZŻ.Stały współpracownik miesięcznika ŻAGLE. Autor i współautor podręczników i książek żeglarskich w tym: Encyklopedia żeglarstwa, Nawigacja żeglarska, Meteorologia żeglarska.Dyrektor i nauczyciel „Szkoły pod żaglami”. Emerytowany profesor Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Dziekan Wydziału w latach 1988-1999. Nadal aktywnie prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Przeprowadza badania związane z dokładnością GPS.

Czesław Marchaj

Czołowy polski żeglarz, wicemistrz Polski w klasie FINN. Działacz żeglarski, wiceprezes PZŻ. Jeden z najsłynniejszych polskich naukowców w dziedzinie aerodynamiki i hydrodynamiki. Autor ok. 60 publikacji naukowych. Ma w swoim dorobku książki wydane przez wszystkie czołowe wydawnictwa żeglarskie na świecie. Sławę przyniosła mu wydana w 1957 r. i wielokrotnie wznawiana „Teoria żeglowania”. Żołnierz Armii Krajowej, odznaczony Krzyżem Armii Krajowej i wieloma innymi odznaczeniami wojskowymi. Członek honorowy WOZŻ. Czesław Marchaj w dniu 21 lipca 2015 r. odszedł na wieczną wachtęNa zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Tymoteusz Duchowski

Andrzej Panicz

Swoją aktywność żeglarską rozpoczął w r. 1960 w Klubie Morskim LPŻ w Krakowie uzyskując stopień żeglarza jachtowego. Rok następny przynosi stopień sternika jachtowego uzyskany w Giżycku. W rok później (okres studiów na Politechnice Krakowskiej) wraz z 6-ma żeglarzami uczestniczy w rejsie DZ-tą z Krakowa na Mazury i szlakiem wielkich jezior mazurskich od Jez. Roś po Nidę i Węgorzewo z metą w Giżycku. Rok 1966: członek grupy założycielskiej Rzeszowskiego OZŻ, a od r. 1968 przez 6 kadencji Vice Prezes ds. Szkoleniowych i jedną kadencję Prezes tegoż OZŻ. W r. 1971 uzyskuje stopień jachtowego sternika morskiego i instruktora żeglarstwa PZŻ. Autor podręczników: Wyszkolenie Szalupowe i Praca załogi i manewrowanie jachtem mieczowym. Od r. 1972 członek Głównej Komisji Szkolenia PZŻ przez kilka kadencji. Instruktor Wykładowca PZŻ, do r. 2006 aktywnie uczestniczył w szkoleniu i egzaminowaniu na stopnie żeglarskie i instruktorskie.