Narciarskie

SITŻ HALS organizuje pierwszy kurs instruktorski na stopień Instruktora Narciarstwa
Kurs organizowany wg Systemu szkolenia na stopnie instruktorskie HALS – sport powszechny, dyscyplina narciarstwo i snowboard.
Instruktor prowadzący szkolenie – Jerzy Durejko,  IN PZN.
Kurs organizowany jest dla osób posiadających dowolny stopień instruktorski.
Osoby nie posiadające stopnia instruktorskiego muszą w dodatkowym późniejszym terminie odbyć ogólne szkolenie teoretyczne.
termin kursu – 28.01 – 01.02.2020 r.
egzamin – 01.02.2020 r.
Miejsce kursu – Krynica, ośrodek narciarski Słotwiny.
Ogólny program szkolenia:
codzienne szkolenie:
 – szkolenie praktyczne na stoku:   4 godziny dydaktyczne
 – szkolenie teoretyczne (wieczorne): 2 godziny dydaktyczne
Egzamin – 01.02.2020 r. :
   – część praktyczna: technika jazdy na nartach oraz metodyka nauczania podstaw narciarstwa
   – część teoretyczna: organizacja szkolenia narciarskiego, zasady nauczania narciarstwa i zasady bezpieczeństwa szkolenia.
Ogólny program szkolenia:
  1. Podstawowe zasady techniki jazdy na nartach.
  2. Poprawne techniki jazdy ślizgowej i ciętej: jazda wzdłuż i w skos stoku, skręty: łuki płużne, skręt z pługu, skręt równoległy ślizgowy, skręt równoległy cięty, śmig.
  3. Podstawy metodyczne nauki jazdy na nartach: nauka podstawowych ewolucji narciarskich.
  4. Podstawowa wiedza teoretyczna: organizacja szkolenia narciarskiego, metodyka nauczania narciarstwa, ubiór i sprzęt narciarski, warsztat metodyczny.
  5. Zasady bezpieczeństwa w szkoleniu narciarskim.
Opłaty za szkolenie:
 – szkolenie praktyczne i teoretyczne: 700 – 900 zł w zależności od liczby szkolonych.
 – egzamin – 200 zł.
Opłata nie obejmuje: opłat za wyciągi narciarskie, opłat za dojazd i pobyt w Krynicy.
Uwaga: Dojazd i pobyt w Krynicy należy zorganizować sobie indywidualnie.
Zgłoszenia na kurs przyjmowane są do dnia 27.01.2020 r.