Kursy Instruktorskie na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ

Warszawsko-Mazowiecki OZŻ organizuje przy współpracy z SITŻ HALS kursy instruktorskie na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ.

  1. Termin kursu 17-27.05.2021 r., miejsce kursu Żegrze
  2. Termin kursu 14-24.06.2021 r, miejsce kursu Żegrze

KWŻ kursów – Jerzy Durejko

Kontakt: jerzydurejko@wp.pl, 603 942 642