Członkowie Honorowi

Członkowie Honorowi Stowarzyszenia HALS

  • Janusz Arszyłowicz
  • Marek Berkowski
  • Jerzy Borowski
  • Zbigniew Chodnikiewicz
  • Jacek Czajewski
  • Jerzy Dąbrowski
  • Zbigniew Dąbrowski
  • Klemens Grzegorski
  • Czesław Marchaj
  • Andrzej Panicz

 

Janusz Arszyłowicz

Urodzony w 1928 roku w Grodzisku Mazowieckim. Był wybitną osobowością o znakomitych umiejętnościach i bardzo dużej wiedzy żeglarskiej. Żeglarstwo uprawiał od 1950 roku. Najwyższy stopień żeglarski Jachtowego Kapitana Żeglugi Wielkiej uzyskał w 1962r. Członek Klubu Żeglarskiego „REJSY” od 1954 roku do chwili obecnej. Przez 16 lat Komandor tegoż Klubu. Uczestniczył w 49 rejsach morskich w tym w 42 rejsach pełnił funkcje kapitana. Za rejs na Spitsbergen uzyskał drugą nagrodę Rejs Roku. Instruktor żeglarstwa, wykształcił tysiące żeglarzy w bardzo trudnej sztuce morskiego żeglarstwa. Od ponad 45 lat egzaminował na stopnie kapitańskie w Polskim Związku Żeglarskim, będąc przez wiele kadencji przewodniczącym warszawskiego oddziału Centralnej Komisji Egzamoinacyjnej. W latach 2005 – 2009 pełnił funkcje Przewodniczącego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZZ. Wieloletni członek władz Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. W latach 1955-1963 współorganizator i wykładowca na kursach dla studentów Politechniki Warszawskiej. Zasłużony działacz PTTK.

 

Marek Berkowski

Urodzony w 1944 roku w Warszawie. Działalność szkoleniowa w Polskim Związku Żeglarskim, Warszawsko-Mazowieckim Okręgowym Związku Żeglarskim i w klubach żeglarskich (Harcerski Ośrodek Wodny Chorągwi Stołecznej ZHP Warszwa ). Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej od 1974 r. Instruktor żeglarstwa, instruktor wykładowca. Prowadzenie i organizacja szkolenia instruktorów żeglarstwa od 1970 r do chwili obecnej, szkolenie i egzaminy na jachtowego sternika morskiego i kapitanów jachtowych od 1976 r. Działalność organizacyjna we władzach żeglarskich, w klubach, komisji szkolenia WOZŻ i PZŻ. Delegat WOZŻ na Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego. Autor i współautor szeregu książek szkoleniowych o tematyce żeglarskiej. Profesor Politechniki Szczecińskiej 2002-2004 – współorganizator utworzenia laboratorium wzrostu kryształów w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej, odznaczony medalem zasłużony dla Politechniki Szczecińskiej. Od 2005 r. profesor nauk technicznych. Autor i współautor około 300 publikacji naukowych. Wybitna osobowość i działacz żeglarski. Niekwestionowany autorytet.

 

Jerzy Borowski

Absolwent AWF, dyrektor i trener SWOS. Wychowawca i trener wielu olimpijczyków, mistrzów świata i Europy. Jeden z inicjatorów wprowadzenia w Polsce klasy Cadet i Hornet. Vice Prezes PZŻ ds. sportu. Trener reprezentacji Polski na IO w Meksyku 1968 r (Acapulco) i IO w Monachium 1972 r (Kilonia). W latach 1980-92 trener koordynator PZŻ. Przez ponad 40 lat bardzo aktywnie uczestniczy w żeglarskiej działalności sportowej w Warszawie i na terenie całej Polski. Wybitna osobowość żeglarska. Znakomity trener, wychowawca i działacz. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, wojskowymi (uczestnik Powstania Warszawskiego), związkowymi i żeglarskimi. Członek honorowy PZZ i WOZŻ. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Zbigniew Chodnikiewicz

Żeglarstwo rozpoczął 1952 r. w Sekcji Żeglarskiej Związku Sportowego „Ogniwo” w Warszawie, pływając na Wiśle jachtem Hetka. Bardzo duże zainteresowanie żeglarstwem zaowocowało uzyskaniem w 1954 roku stopienia sternika III klasy (obecny Żeglarz Jachtowy), a w 1958 r. sternika jachtowego. Od początku lat 60-tych organizuje obozy żeglarskie i prowadzi szkolenia na stopień żeglarza jachtowego. W 1969 roku uzyskuje w Trzebieży patent Instruktora Żeglarstwa (nr 431). W latach 70-tych odbył szereg rejsów morskich uzyskując w 1977 roku patent sternika morskiego. Od 1976 roku członek Głównej Komisji Szkolenia PZŻ prowadząc w niej szkolenie instruktorskie. Przez ponad 40 lat bardzo aktywnie organizuje, prowadzi szkolenia i egzaminuje na stopnie żeglarskie i instruktorskie w WOZŻ i praktycznie w całej Polsce. Jest nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń żeglarzy i instruktorów. Wybitna osobowość żeglarska i instruktorska, znakomity pedagog. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i wyróżnieniami żeglarskimi. Autor podręczników instruktorskich. Jego „Poradnik Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego” jest od wielu lat podstawowym podręcznikiem szkolenia instruktorskiego. Posiada legitymację Instruktora Wykładowcy PZŻ z nr 1.

 

Jacek Czajewski

Urodzony w 1936 roku w Warszawie. Wybitna osobowość i autorytet żeglarski. Znakomita i obszerna wiedza z tematów żeglarskich. Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej, Instruktor Żeglarstwa PZŻ. Prowadził dziesiątki kursów i egzaminów żeglarskich. Wieloletni aktywny działacz klubów żeglarskich „Rejsy” i JK Politechniki Warszawskiej.Wieloletni członek Zarządu WOZŻ i członek Komisji Rewizyjnej WOZŻ. Członek Władz PZŻ.Stały współpracownik miesięcznika ŻAGLE. Autor i współautor podręczników i książek żeglarskich w tym: Encyklopedia żeglarstwa, Nawigacja żeglarska, Meteorologia żeglarska.Dyrektor i nauczyciel „Szkoły pod żaglami”. Emerytowany profesor Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Dziekan Wydziału w latach 1988-1999. Nadal aktywnie prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Przeprowadza badania związane z dokładnością GPS.

 

Jerzy Dąbrowski

Swoją drogę żeglarską rozpoczął 1949 roku w Lidze Morskiej w Wyszkowie. W 1951 roku uzyskuje patent żeglarza jachtowego, a w 1952 r. patent sternika jachtowego. W latach 1954 -1965 członek a także Prezes LPŻ (LOK) Wyszków. Od 1955 roku do chwili obecnej członek ŻKT Rejsy będąc wielokrotnie we władzach tego Klubu. Od samego początku bardzo aktywnie uczestniczy w działalności szkoleniowej. W latach 1957 – 1958 i 1968 – 1975 członek Komisji Szkolenia WOZŻ, a od 1969 roku jej Przewodniczący. W latach 1969 – 1976 członek Zarządu WOZŻ, pełniąc przez większość czasu funkcję Vice Prezesa ds. Szkolenia. W 1970 roku uzyskuje stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ i patent Jachtowego Kapitana Żeglugi Bałtyckiej. Od 1969 roku członek Głównej Komisji Szkolenia PZŻ, a w latach 1973-1991 jej Przewodniczący i Vice Prezes ds. Szkolenia PZŻ. Od 1973 do chwili obecnej delegat WOZŻ na Sejmiki PZŻ. Przez szereg kadencji członek Komisji Rewizyjnej WOZŻ i PZŻ, obecnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZŻ. Jest w latach 1975 – 1992 przedstawicielem PZŻ we władzach ISSA. Przez ok. 40 lat bardzo aktywnie uczestniczy w szkoleniu i egzaminowaniu na stopnie żeglarskie i instruktorskie. Wybitny instruktor i działacz żeglarski. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i żeglarskimi. Kapitan Jachtowy, Instruktor Wykładowca PZŻ, Członek Honorowy PŻŻ.  

 

Zbigniew Dąbrowski  

 

Klemens Grzegorski  

 

Czesław Marchaj

Czołowy polski żeglarz, wicemistrz Polski w klasie FINN. Działacz żeglarski, wiceprezes PZŻ. Jeden z najsłynniejszych polskich naukowców w dziedzinie aerodynamiki i hydrodynamiki. Autor ok. 60 publikacji naukowych. Ma w swoim dorobku książki wydane przez wszystkie czołowe wydawnictwa żeglarskie na świecie. Sławę przyniosła mu wydana w 1957 r. i wielokrotnie wznawiana „Teoria żeglowania”. Żołnierz Armii Krajowej, odznaczony Krzyżem Armii Krajowej i wieloma innymi odznaczeniami wojskowymi. Członek honorowy WOZŻ. Czesław Marchaj w dniu 21 lipca 2015 r. odszedł na wieczną wachtę. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Andrzej Panicz

Swoją aktywność żeglarską rozpoczął w r. 1960 w Klubie Morskim LPŻ w Krakowie uzyskując stopień żeglarza jachtowego. Rok następny przynosi stopień sternika jachtowego uzyskany w Giżycku. W rok później (okres studiów na Politechnice Krakowskiej) wraz z 6-ma żeglarzami uczestniczy w rejsie DZ-tą z Krakowa na Mazury i szlakiem wielkich jezior mazurskich od Jez. Roś po Nidę i Węgorzewo z metą w Giżycku. Rok 1966: członek grupy założycielskiej Rzeszowskiego OZŻ, a od r. 1968 przez 6 kadencji Vice Prezes ds. Szkoleniowych i jedną kadencję Prezes tegoż OZŻ. W r. 1971 uzyskuje stopień jachtowego sternika morskiego i instruktora żeglarstwa PZŻ. Autor podręczników: Wyszkolenie Szalupowe i Praca załogi i manewrowanie jachtem mieczowym. Od r. 1972 członek Głównej Komisji Szkolenia PZŻ przez kilka kadencji. Instruktor Wykładowca PZŻ, do r. 2006 aktywnie uczestniczył w szkoleniu i egzaminowaniu na stopnie żeglarskie i instruktorskie.

 

Gratulalcje w imieniu Zarządu i Członków Stowarzyszenia HALS.