Cennik

 

Opłaty członkowskie
Opłata wpisowa do Stowarzyszenia 50 zł
Składka członkowska ( roczna) 50 zł
Znaczek SITŻ HALS 20 zł
Opłaty za certyfikaty
Certyfikat Młodego Żeglarza 20 zł
Certyfikat Załoganta 20 zł
Certyfikat Żeglarza 30 zł
Opłaty za licencje szkoleniowe (roczne)
Złota Licencja Szkoleniowa 150 zł
Srebrna licencja szkoleniowa 100 zł
Biała Licencja szkoleniowa 50 zł
Błękitna licencja szkoleniowa 50 zł
Opłaty instruktorskie
Opłata egzaminacyjna
Instruktor Sportu Żeglarstwo HALS 200 zł
Starszy Instruktor Sportu Żeglarstwo HALS 300 zł
Instruktor Sportu Windsurfingu HALS 200 zł
Starszy Instruktor Sportu Windsurfingu HALS 300 zł
Instruktor Sportu Motorowodnego HALS 200 zł
Egzamin kwalifikacyjny Instruktora Wykładowcy HALS
Opłata egzaminacyjna 400 zł
Opłata za legitymację instruktorską
Dowolna legitymacja 50 zł
Duplikat 50 zł
Inne opłaty, zniżki
Członkowie Stowarzyszenia HALS, posiadający opłacone składki członkowskie,  uprawnieni są do zniżki 50 % opłaty egzaminacyjnej.