10 lat SITŻ HALS

Mija 10 lat od zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS.
Zebranie odbyło się 17 października 2009 r. w siedzibie MOS-2 w Warszawie.
Członkowie Założyciele Stowarzyszenia uczestniczący w tym posiedzeniu to:

 • Roman Bartkowiak
 • Ryszard Błacha
 • Zbigniew Chodnikiewicz
 • Jacek Czajewski
 • Jerzy Durejko
 • Agata Glac
 • Klemens Grzegorski
 • Beata Jaskot
 • Sławomir Kalinowski
 • Andrzej Mizgier
 • Bartłomiej Mróz
 • Sławomir Neuhorn
 • Maciej Olszewski
 • Tomasz Patyra
 • Jacek Słomski
 • Zbigniew Sokół
 • Michał Staniszewski
 • Michał Szatanek
 • Aleksander Turowicz
 • Mariusz Zawiszewski

Niestety kilku kolegów spośród członków założycieli: Roman Bartkowiak, Zbigniew Chodnikiewicz, Jacek Czajewski odeszło już na wieczną wachtę. Będziemy zawsze o nich pamiętać.
W imieniu członków Zarządu  i Komisji Rewizyjnej SITŻ HALS oraz swoim własnym chciałbym bardzo podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy zakładali Stowarzyszenie, a następnie brali aktywny udział w jego rozwoju.
W najbliższym czasie zostanie przedstawiona szeroka informacja o powstaniu, oraz o działalności Stowarzyszenia na przestrzeni tych 10 lat.

Prezes SITŻ HALS
Jerzy Durejko